Verslag schoolraad 07 oktober 2014

Aanwezig: Els Montens, Marissa Taildeman, Linda Vonck, Ria Geerts, Rosanne Van Der Stock, Isabelle Miserez, Jeanine Van De Pontseele

Verontschuldigd: Henk De Schepper (nascholing in Brussel) Carmen Van Nieuwenhove

1) indeling klassen

Kleuters:

KG:     11kl ( 1 peuter, 1in  1 KO, 3 in 2 KO en 6 kleuters in 3 KO) er start nog 1 kleutertje na de herfstvakantie, op de teldag 2 februari ook nog eentje

K0: 3 kl (nog 6 bij na de herfstvakantie, 1 na de kerstvakantie)

K1:      23 kl

K2:      18 kl

K3:      26 kl, gesplitst voor 17 lestijden

Lagere school:

1A:     18lln

1B:      17lln

2A:     17lln

2B:      15 lln

3 A:    15 lln

3 B:     16lln

4LO:   22 lln

5 LO: 30 lln 10 lestijden opgesplitst

6 LO: 22 lln

2 nieuwe leerkrachten: juf Yana (3de en 2de leerjaar) en juf Katrien (vervanging van juf Lynn)

Zwemmen: nieuwe regeling is ingegaan, 10 zwembeurten per kind, telkens 2 klassen samen: 2 en 6 starten, daarna 3 en 5, 1 en 4 als laatste

Dit wordt al positief ervaren door leerlingen, ouders en leerkrachten (van 2 en 6 LO)

2) overzicht geplande activiteiten

a. Kaasavond: 17 oktober

b. Halloween feestcomité

c. Kwis feestcomité: 22 november

d. GEEN grootoudersfeest dit jaar

e. Eetfestijn:  30 januari en 1 februari 2015

f. Koekenverkoop feestcomité (maart ongeveer)

g. Schoolfeest: 28 juni 2015

3) verkeersveiligheid rondom de school

De parking is ondertussen klaar! Werken zijn uitgevoerd door de gemeente, in onderling overleg.

Op de parking is er véél minder chaos; ouders zijn tevreden over resultaat, ook al loopt het nog niet perfect.

Er is reeds een actie georganiseerd om de mensen ertoe aan te zetten correct te parkeren. Groene en rode kaarten werden door leerlingen van het zesde met een leerkracht, uitgedeeld.

Aan de overkant wordt er “wild” geparkeerd  in de Ottergemstraat, daar kan de politie controleren en eventueel de mensen er op aanspreken.

4) Volgende vergadering

3 maart 2015 om 16.15 uur