Voor de les metend rekenen in eerste leerjaar A trokken we naar de speelzaal.

We mochten er meten met de meter. We leerden ook in groep werken met een groepsleider, een materiaalmeester, een tijdbewaker en een secretaris.

Samen zochten we naar het antwoord!

Voor foto's, klik hier