De kinderen van het 4e leerjaar werden vandaag fiere meter of peter van een kind uit het 1e leerjaar. 
Alle kinderen leerden eerst wat een goede meter/ peter zijn is en vervolgens werden de meters en de peters gekozen. 
Om af te sluiten mochten de kinderen nog een kennismakingsbabbeltje doen.

We kijken al uit naar onze volgende activiteit samen! 

Kijk hier voor enkele foto's.

 

Foto     Foto