Aan de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar werd gevraagd om mee na te denken over de inrichting van een groene zone in Deftinge. Die groene zone bevindt zich aan de gebouwen van de Jokido. De kinderen speelden eerst een spel om even de beschikbare ruimte te ervaren. Nadien brachten ze hun ideeën aan op een grondplan. Hierbij kwamen heel wat originele elementen naar voor: een touwenparcours, een doolhof, een modderpoel, een hondenzone, een skatepark, ... Deze ideeën worden nu gebundeld en zullen gebruikt worden bij de opmaak van de definitieve plannen. De start van de werken zal plaatsvinden in het najaar, zodanig dat de inwoners van Deftinge in de lente van volgend jaar al kunnen genieten van de groene zone!

Voor foto's, klik hier.