In de les 'verschillende wereldgodsdiensten' bij Godsdienst moesten de kinderen samenwerken. Ze lazen eerst in groep een informatieve tekst. Daarin moesten ze belangrijke woorden fluoriseren en aan elkaar vertellen wat ze hadden gelezen in de tekst. Als volgende stap moesten ze een mindmap maken over hun wereldgodsdienst. Tot slot maakten ze een presentatie op de laptop. Ze mochten naast de tekst ook foto's en filmpjes tonen. We hebben heel wat bijgeleerd.

Foto's.

Foto:  

Foto: