Wie is wie?

 

 

Structuur

 

Hoofdschool         Kerkstraat 25                   kleuteronderwijs en lager onderwijs

                              9570 Deftinge                  (van 1e tot en met 6e leerjaar)

                              054/41 54 42                    gemengd

                              0475/38 50 99

                              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Vestigingsplaats Broekstraat 8                   éénklassige kleuterklas

                              9570 Deftinge                  gemengd

                              054/41 07 89

 

 

Schoolbestuur

 

Benaming:           VZW Vrije Basisschool “Sint-Vincent”, gevestigd te

                              Deftinge, Kerkstraat 25

 

Samenstelling:    Dhr. Bart Roelandt(voorzitter)

Mevr. Ria De Beer

                              Dhr. Marc De Brakeleer

Dhr. Fabian De Couvreur

                              Dhr. Gaby Desmyter

                              Dhr. Pieter Van Der Weeën

 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

 

Directie

 

De directeur staat in voor de leiding van de school, voor het goede verloop van de dagelijkse activiteiten en het contact met de deelnemers aan het schoolgebeuren.

 

Directeur:            Mevr. Ria Geerts

                              Brandweerstraat 5 A

                              9470 Denderleeuw

                              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Administratief personeel

 

Mevr. Carine Keppens

De administratieve medewerker staat de directeur bij in het administratief beheer van de school.

Scholengemeenschap

 

Sinds 1 september 2003 is onze school toegetreden tot een scholengemeenschap.

De naam van deze scholengemeenschap is:

‘Scholengemeenschap voor katholiek basisonderwijs Geraardsbergen – Deftinge’

Volgende scholen behoren tot deze scholengemeenschap:

 

Ø  G.V.B.S.  Zikastraat, Moerbeke

Ø  G.V.K.S.  Dagmoedstraat, Schendelbeke

Ø  G.V.B.S.  Gasthuisstraat, Geraardsbergen (administratieve zetel)

Ø  G.V.B.S.  Karmelietenstraat, Geraardsbergen

Ø  G.V.B.S.  Boelarestraat, Geraardsbergen

Ø  G.V.B.S.  Bovenkassei, Zandbergen

Ø  G.V.Bu.Ba.O. Boelarestraat, Geraardsbergen 

Ø  G.V.B.S.  Kerkstraat, Deftinge

 

Coördinerend directeur: de Heer Geert Flamand

 

Onderwijzend en ondersteunend personeel

 

Zorgcoördinator

 

De uitbouw van een zorgbeleid in een school veronderstelt steeds het uitvoeren van zorgtaken op drie niveaus:

 

Ø  De coördinatie van zorginitiatieven op het niveau van de school.

Ø  Het ondersteunen van het handelen van de leerkrachten.

Ø  Het begeleiden van de leerlingen

 

Zorgbeleid is een opdracht van het hele team. Binnen het team is een zorgcoördinator die een aantal specifieke taken uitvoert die het zorgbeleid in de school richting geven, stimuleren, professionaliseren.

 

ICT-coördinator

 

De ICT-coördinator staat in voor technische ondersteuning en biedt hulp aan leerkrachten en leerlingen.

Kinderverzorgster

 

          De kinderverzorgster biedt hulp bij de allerkleinsten.

 

 

Bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding

 

Lichamelijke opvoeding en sport nemen een belangrijke plaats in bij de totale opvoeding van het kind. Aangepaste uitrusting en begeleiding garanderen optimale ontplooiingskansen voor het opgroeiende kind.

 

 

                                              Klastitularissen     

 

Gemeldorp (wijkklas):      Mevr. Caroline Huwé ( in bevallingsverlof, wordt vervangen door Nerissa Dierickx)   

 

1ste kleuterklas:                     Mevr. Ann Vanbreusegem (deeltijds)

                                                 Mevr. Annick Van Rysselberge (deeltijds)

         

2de kleuterklas:                      Mevr. Els De Clercq

                                      

3de kleuterklas:                      Mevr. Maryssa Delcourt

 

Ondersteuning in de klas:      Mevr. Annick Van Rysselberge
Mevr. Kim De Beck

 

Kinderverzorgster:                 Mevr. Conny De Plancke

 

1ste  leerjaar A:                        Mevr. Christel Strijpens

 

1ste  leerjaar B:                        Mevr. Dorine De Clercq

                                                

2e leerjaar A:                           Mevr. Kathleen Roeland

                                                 Mevr. Aline Geerinck (4 lestijden)

 

2e leerjaar B:                           Mevr. Aline Geerinck

                             

3e leerjaar A:                           Mevr. Martine Vande Maele

                                                 Mevr. Yana Droesbeke (vrijdag)

 

3e leerjaar B:                           Mevr. Lynn Frix

                                                 Mevr. Lieve De Zutter

4e  leerjaar A:                          Mevr. Ann De Pril

 

4e  leerjaar B:                          Mevr. Yana Droesbeke

                                                  Mevr. Ann De Pril (op vrijdag)

 

5e  leerjaar A:                          Mevr. Els Van den Eynde

                                                 Mevr. Carolien De Hauwere

 

5e  leerjaar B:                          Mevr. Carolien De Hauwere

 

6e leerjaar:                               Mevr. Marissa Taildeman

 

Zorgcoördinator:                     Mevr. Sabrina De Smet

 

Leermeester LO:                      De Heer Henk De Schepper

                                                  Mevr. Kim de Beck  (deeltijds kleuter)

ICT-coördinator:                     De Heer Henk De Schepper

 

Lokale preventieadviseur:     Mevr. Els Van den Eynde

 

Klassenraad

 

Directie: Ria Geerts

Klastitularis 6e leerjaar: Marissa Taildeman

Klastitularissen 5e leerjaar: Els Van den Eynde, Carolien De Hauwere

Zorgcoördinator: Sabrina De Smet

 

 

Schoolraad

 

Ouders

                                                                        

Voorzitter:

Els Montens

Stuivenberg 12

9570 Lierde

Tel.: 055/42 02 92 of 0479/75 26 03

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Isabelle Miserez

Wassegemstraat 45

9570 Deftinge

Tel.: 054/41 96 86 of 0497/63 44 08

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

Leerkrachten

 

Henk de Schepper

Borgveld 16

9700 Oudenaarde

Tel.: 055/23 92 93

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Marissa Taildeman

Bronstraat 2

9550 Sint-Lievens-Esse

Tel.: 054/24 01 80

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Lokale gemeenschap

 

Rosanne Van Der Stock

Wassegemstraat 7

9570 Deftinge

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Jeanine Van De Pontseele

Kruisstraat 13

9570 Deftinge

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Carmen Van Nieuwenhove

Kruisstraat

9570 Deftinge

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

CLB

 

Onze school wordt begeleid door:

 

CLB

Kluisweg 13

9400 Ninove

tel: 054/33 90 19

fax: 054/32 99 77

Psychopedagogisch consulent: Marie-Anne Den Haerynck

Maatschappelijk werker: Celien Molem

Arts: Carine Tavernier

Paramedisch werker: Rita Herpelinck

 

De relatie tussen het centrum en de leerlingen en hun ouders:

 

Ø  De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dat is met de ouders besproken in de schoolraad.

Ø  Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.  Het school en het CLB wisselen op contactmomenten relevante gegevens uit over de leerlingen.  Het CLB noteert deze gegevens in het multidisciplinair CLB-dossier, en raadpleegt zo nodig, het leerlingendossier op school, zoals de regelgeving voorschrijft.  Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Ø  Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is om zelfstandig te beslissen of hij/zij wil instemmen met het voorgestelde begeleidingsplan.

Ø  Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:

o   De begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie.

o   Collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.

Ø  Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

Ø  Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum.

Ø  De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, ouder en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan.

Ø  Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend.

Ø  Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving.

Ø  Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

 

 

 

Het multidisciplinair dossier van jullie kind:

 

 

Ø  Het multidisciplinair dossier van jullie kind bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over jullie kind op het centrum aanwezig zijn, ook vroegere gegevens uit het vroegere MST-PMS-dossier.

Ø  Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen.

Ø  Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij schoolverandering in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders te informeren over het doorgeven van het dossier. Er wordt een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders. Als ouder kunnen jullie afzien van die wachttijd. Jullie kunnen binnen die 10 dagen verzet aantekenen tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. Jullie kunnen geen verzet aantekenen tegen de overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult.

Ø  Indien jullie verzet aantekenen verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact.

 

 

Beroepscommissie

 

(bij uitsluiting van een leerling)

 

Diocesaan bureau voor het katholiek onderwijs

Beroepscommissie basisonderwijs

Marialand 31

9000 Gent

 

Nuttige adressen:

 

 

Commissie inzake Leerlingenrechten

Commissie inzake Leerlingenrechten

t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs)

H. Consciencegebouw 4A10

Koning Albert-II laan 15, lokaal 4M11

1210 Brussel

02/553 92 12

 

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

AGODI

t.a.v Marleen Broucke

Adviseur

Kamer 1C 24

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

02/553 65 56

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.