SchoolorganisatieKalender van de vrije dagenVrije dagen van het eerste trimester

  • vrijdag 29 september 2017 (pedagogische studiedag)

  • Herfstvakantie:
    van maandag 30 oktober 2017 tot en met zondag 5 november 2017

  • woensdag 6 december 2017 (pedagogische studiedag)

  • Kerstvakantie:

van maandag 27 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018

Vrije dagen van het tweede trimester

  • Krokusvakantie:
    van maandag 12 februari 2018 tot en met zondag 18 februari 2018

  • Paasvakantie:

van maandag 2 april 2018 tot en met zondag 15 april 2018

 

Vrije dagen van het derde trimester

  • maandag 31 april 2018 (Lokale verlofdag - brugdag)

  • dinsdag 1 mei 2018 (Feest van de arbeid)

  • donderdag 10 mei 2018(Hemelvaartsdag) en vrijdag 11 mei 2018(brugdag)

  • maandag 21 mei 2018 (Pinkstermaandag)

  • vrijdag 1 juni 2018 (Lokale verlofdag) 

De zomervakantie vangt aan op zaterdag 30 juni 2018Schooluren

 

Aanvang van de lessen: 08.30 uur

Einde van de voormiddag: 11.45 uur

Uitzondering op woensdag: 12.05 uur

 

Aanvang van de namiddag: 13.05 uur

Einde van de klasdag: 15.30 uur

Voor- en naschoolse opvang

 

Er is voor- en naschoolse opvang op school.

  • ’s Morgens vanaf 07.00 uur (betalend)

  • ’s Avonds tot 18.00 uur (betalend)

  • Er is studie van 16.00 uur tot 17.00 uur.

  • Op woensdagmiddag is er opvang tot 13.00 uur (gratis).

  • De gemeente Lierde werkt vanaf 1 september 2017 samen met de buitenschoolse kinderopvang 't Narrenschip in Brakel. De gemeente Lierde zal instaan voor het busvervoer, de bijdrage hiervoor is slechts
    € 1.  Ouders dienen hun kinderen in te schrijven voor het busvervoer én de opvang.  Meer info over de buitenschoolse kinderopvang 't Narrenschip vind je op http://www.brakel.be/welzijn-en-veiligheid/kinderopvang-

 

Opvang ’s middags: gratis

 

Opvang ’s morgens: 1ste en 2de kind:

aankomst vóór 07.30 uur: € 1,00
aankomst van 07.30 uur tot 08.00 uur: € 0,50

vanaf 3de kind: gratis

 

Opvang ’s avonds: vanaf 16.00 uur:

1ste  en 2de  kind: € 1,00 per beginnend uur, ook voor het laattijdig afhalen, vanaf 3de  kind: gratis

 

Middagmalen

 

Er is mogelijkheid om een warme maaltijd te gebruiken op de school. Een gezonde en goed bereide maaltijd wordt gegarandeerd en dit vanaf de eerste schooldag.

De middagmalen worden gebracht door een traiteur (Compass). Het aanbod wordt uitgehangen aan de inkomdeur.

De leerlingen krijgen maandelijks een formulier mee waarop de ouders aanduiden op welke dagen de kinderen in die maand zullen blijven eten. Onverwachte bijbestellingen worden niet meer aanvaard.

Enkel bij een halve dag of volledige dag afwezigheid (door ziekte of andere omstandigheden) wordt de maaltijd niet aangerekend.

Indien jullie kind na 09.00 uur nog op school aankomt, zal er geen warme maaltijd voorzien zijn.

Op woensdag zijn er geen middagmalen.

Een weekmenu hangt omhoog in de school en is ook te vinden in de refter.

 

De leerlingen mogen uiteraard ook boterhammen meebrengen en eventueel een drankje.  Er is soep, melk, appelsap of water te verkrijgen.

 

Middagmalen lagere school: € 3,10

Middagmalen kleuterschool: € 2,90 (idem Gemeldorp)

 

Soep: € 0,32
Appelsap: € 0,50

Water: € 0,30

Melk: € 0,40
10 uur drankje

 

In de schoolraad werd beslist om geen gesuikerde dranken meer te verkopen op school. Er is mogelijkheid tot het kopen van water of melk.

 

melk: € 0,40

water: € 0,30Tijdschriften 2017-2018

 

Als aanvullende lectuur en/of werklectuur in de klas kunnen de kinderen zich vrijblijvend abonneren op bepaalde tijdschriften. Dit leesmateriaal is kwalitatief hoogstaand.

 

Doremini + Kid’i          € 16,00/€ 12,00/€ 12,00 (trimester)    € 35,00 (jaar)

Doremix + Kid’i           € 16,00/€ 12,00/€ 12,00 (trimester)    € 35,00 (jaar)

Doremi + Kid’i            € 16,00/€ 12,00/€ 12,00 (trimester)    € 35,00 (jaar)

 

Zonnekind                   € 17,00/€ 13,00/€ 13,00 (trimester)    € 37,00 (jaar)

Zonnestraal                 € 17,00/€ 13,00/€ 13,00 (trimester)    € 37,00 (jaar)

Zonneland                   € 17,00/€ 13,00/€ 13,00 (trimester)    € 37,00 (jaar)

 

Leesbeestje (1ste kleuterklas) (4 boeken + Luister-CD)             € 21,00 (jaar)

 

Leesknuffel (2de + 3de kleuterklas) ( 5 boeken + 5 APPS via KID’I)

                                                                                               € 37,00 (jaar)

 

Leeskriebel (2de graad) (9 boeken)                                          € 28,00 (jaar)

 

De Boekenboot van Robbe en Bas (1ste graad) ( 9 boeken)        € 28,00 (jaar)

 

Vlaamse Filmpjes (3de graad) (15 boeken)                                € 31,00 (jaar)

 

Klap (10 actuamagazines (16 p.)) [3de + 4de lj.]                        € 18,00 (jaar)

 

Kits (18 actuakranten (4 p.) + 4 dossiers (4 p.)) [5de + 6de lj.] € 19,00 (jaar)

 

Naomi (3de kleuterklas + 1ste leerjaar) (5 nummers)                 € 9,00 (jaar)

Simon (2de – 4de leerjaar) (5 nummers)                                    € 9,00 (jaar)

Samuel (5de – 6de leerjaar) (5 nummers)                                  € 9,00 (jaar)

 

Rompompom [2de + 3de kleuters] (10 nummers (36 p.))           € 28,00 (jaar)

Rompompom (10 nummers + prentenboek: De wedstrijd van Schildpad en Haas)                                  

                                                                                               € 31,00 (jaar)

 

Maan roos vis voor beginnende lezers (1ste leerjaar) (10 nummers)   

                                                                                               € 28,00 (jaar)

Maan roos vis voor beginnende lezers (1ste  leerjaar) (10 nummers +

doeblok “ik leer lezen”)

                                                                                               € 31,00 (jaar)

TurnenHet dragen van juwelen tijdens het turnen is verboden. Lange haren moeten worden samengebonden.

Indien een kind om een bepaalde reden niet mag of niet kan mee turnen vragen wij hiervoor een schriftelijke verklaring van de ouders en indien langer dan vier opeenvolgende weken niet wordt deelgenomen vragen wij een medisch attest.Zwemmen

 

De leerlingen van de lagere school gaan zwemmen naar het zwembad van het provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen. De leerlingen gaan gedurende een afgesproken periode wekelijks zwemmen op vrijdagnamiddag. Ook hier vragen we een schriftelijke verklaring van de ouders indien een kind niet mag of niet kan mee zwemmen en een medisch attest indien langer dan twee opeenvolgende zwemlessen niet wordt deelgenomen. Leerlingen die geen medisch attest hebben gaan mee naar het zwembad en het busvervoer wordt hiervoor aangerekend.

Leerlingen die niet mee gaan zwemmen mogen niet later op school aankomen of eerder van school afgehaald worden tenzij om een gegronde reden en mits schriftelijke aanvraag van de ouders.

Het zesde leerjaar gaat gratis zwemmen, voor de andere klassen wordt de kostprijs gedekt door de bijdragen via de maximumfactuur.

De kleuters gaan niet zwemmen.Turnuniform

 

Omwille van de netheid en eenvormigheid vragen wij dat alle kinderen over dezelfde turnuitrusting zouden beschikken.

Het T-shirt met schoollogo wordt op school aangeschaft, een broekje.

Het broekje mag van thuis meegebracht worden, bij voorkeur een donkere kleur (zwart, blauw, grijs).

Sportpantoffels zijn zelf aan te schaffen.

De turnleerkracht geeft de voorkeur aan stevige sportpantoffels in plaats van de gewone witte gympjes. Mogen we jullie beleefd vragen hiermee rekening te houden in de mate van het mogelijke.

 

T-shirt: € 10,00Extra-murosactiviteiten

 

De leerlingen maken regelmatig leeruitstappen naar: de boerderij, het bos, het ziekenhuis, de bakker, de bibliotheek, het postkantoor, natuurreservaten, grootsteden,…

Het vierde en vijfde leerjaar gaan op openluchtklassen (tweejaarlijks project).

Jullie worden vooraf schriftelijk verwittigd van elke uitstap.

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als principiële toestemming met de   deelname van de leerling aan alle ééndaagse uitstappen.  Als de ouders de toestemming bij een concrete ééndaagse extra-murosactiviteit toch zouden weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden.  Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extra-murosactiviteit minder dan een volledige lesdag duurt.  Leerplichtige kinderen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten wel aanwezig zijn op school.

Zwemmen, leeruitstappen, schoolreis, sportdag, SVS-activiteiten,….
Op de schoolraad van 05.06.2015 werd beslist om voor de leerlingen van de lagere school (uitgezonderd het 6de leerjaar) het bedrag van de maximumfactuur op de volgende manier in rekening te brengen: 5 keer een bedrag van € 15,00 (november, december, februari, maart en april) en 1 keer € 10,00 in de maand mei.

Dit bedrag wordt gebruikt voor het zwemmen, SVS activiteiten, leeruitstappen,  ….Overzicht van de voorziene kosten voor het lopend schooljaar:  1. Scherpe maximumfactuur

Onder deze maximumfactuur vallen alle uitstappen zonder overnachting: een bezoek aan een tentoonstelling, naar de boerderij, zwembeurten, schoolreis, … Per schooljaar vragen wij hiervoor een minimumbijdrage aan de ouders. Het maximumbedrag hiervoor is wettelijk vastgelegd en wordt door ons nauwgezet opgevolgd en gerespecteerd. De maximumbedragen verschillen volgens de klas waar uw kind lessen volgt. Hieronder een overzicht:
Peuterklas

€ 45

1 ste kleuterklas

2 de kleuterklas

3 de kleuterklas

Leerjaren 1 t.e.m. 6

€ 85
o Per zwembeurt wordt € 5,80 gevraagd.  Het 6de leerjaar zwemt gratis.

o De aankoop van een turn T-shirt met schoolembleem voor de lessen lichamelijke opvoeding is verplicht en bedraagt € 10.  Deze aankoop valt niet onder de maximumfactuur.


Peuterklas

   

5,00

5,00

 

2,50

 

12,50

1ste kleuterklas

   

5,00

5,00

 

2,50

 

12,50

2de kleuterklas

 

3,50

5,00

5,00

25,00

2,50

 

41,00

3de kleuterklas

 

4,00

15,00

5,40

4,00

5,30

25,00

2,50

 

61,20

1ste leerjaar

52.20

3,50

15,00

5,30

5,40

4,00

25,00

4,50

 

114,90

2de leerjaar

58,00

3,50

15,00

 

25,00

4,50

 

120,70

3de leerjaar

58,00

3,50

1,50

2,00

16,00

16,00

25,00

4,50

 

126,50

4de leerjaar

58,00

3,50

16,00

5,00

 

4,50

 

87,00

5de leerjaar

52,20

3,50

3,50

15,00

2,00

   

4,50

4,50

85,20

6de leerjaar

gratis

 

12,50

2,00

15,00

22,00

12,00

 

30,00

4,50

4,50

102,50

 

z

w

e

m

m

e

n

S
V

S

L

e

e

r

u

i

t

s

t

a

p

T

h

e

a

t

e

r

S

c

h

o

o

l

r

e

i

s

S

p

o

r

t

d

a

g

J

e

u

g

d


e

n


m

u

z

i

e

k

Totaal

 

Al deze prijzen zijn onder voorbehoud, d.w.z. dat het richtprijzen zijn die kunnen veranderen. Het grootste gedeelte van de activiteiten is hier opgesomd, een deel van de activiteiten zal er pas in de loop van het schooljaar aan toegevoegd worden. We zorgen er wel voor dat het maximumbedrag nooit overschreden wordt.  Eens het bedrag bereikt is, zullen de kosten door de school of het oudercomité gedragen worden.

 

b. Niet verplichte uitgaven (= de minder scherpe maximumfactuur) De minder scherpe maximumfactuur omvat meerdaagse uitstappen.  Deze niet verplichte uitgaven mogen niet hoger zijn dan:

 

kleuterklas € 0

Lagere klassen € 425.

 

Deze 425 euro is het maximumbedrag voor een leerling in zijn 6 leerjaren samen. Wel wordt dit bedrag elk jaar aangepast aan de gezondheidsindex. Sommige van deze meerdaagse uitstappen worden 2-jaarlijks georganiseerd, 2 klassen gaan dan samen weg om de kostprijs te drukken. Afhankelijk van het schooljaar gaat uw kind dan in het 4de leerjaar of het 5de of 6de leerjaar op meerdaagse uitstap.

Ook dit zijn richtprijzen die jaarlijks moeten aangepast worden, maar waarvan het totaal (= de 6 leerjaren samen) ten hoogste 425 euro mag bedragen.
Vroegtijdig afhalen van de kinderen

 

Geen enkele kleuter / leerling wordt vroegtijdig afgehaald, tenzij om gegronde redenen en schriftelijk aangevraagd aan de directie.Betalingen

 

De betalingen gebeuren uitsluitend via domiciliëring of overschrijving.

 

De school werkt voor de aanmaak van de domiciliëringen volgens de Europese afspraken.  Het systeem Sepa Direct Debit is sedert 2014 ingevoerd.

De nodige documenten zullen voorgelegd worden bij een nieuwe inschrijving.

 

Facturen worden vanaf schooljaar 2015- 2016 per mail bezorgd aan de ouders.  In september kan hier voor ingeschreven worden.

Op deze factuur vinden jullie een volledig overzicht van wat jullie kind in de voorbije maand verbruikt heeft o.a. middagmaal, drank, abonnementen, opvang,…

Bij eventuele vergissingen kunnen jullie contact opnemen met ons.

 

Bij het niet tijdig betalen van facturen zullen geen verdere bestellingen meer aanvaard worden. Indien jullie problemen hebben met het betalen van de schoolrekening, kunnen jullie contact opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren jullie een discrete behandeling van uw vraag. Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

 

Alle prijzen die in dit schoolreglement vermeld staan, werden overlegd in de schoolraad.

 

Nieuwjaarsbrieven

 

Per kind worden maximaal 4 nieuwjaarsbrieven gemaakt en/of geschreven: 1 voor de doopmeter, 1 voor de dooppeter, 1 voor de ouders.

Ingeval van gescheiden ouders wordt een nieuwjaarsbrief voor beide ouders voorzien.  Indien jullie meer nieuwjaarsbrieven wensen kunnen jullie deze wel aankopen op school (€ 1,50) maar moeten jullie zelf het schrijven van deze nieuwjaarsbrief organiseren.


Website

 

Op www.vbsdeftinge.be kunnen jullie, naast algemene informatie, een actuele neerslag en foto’s vinden van de activiteiten.