Wie is wie?Structuur


Hoofdschool Kerkstraat 25 kleuteronderwijs en lager onderwijs

9570 Deftinge (van 1e tot en met 6e leerjaar)

054/41 54 42 gemengd

0475/38 50 99

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Vestigingsplaats Broekstraat 8 éénklassige kleuterklas

9570 Deftinge gemengd

054/41 07 89Schoolbestuur


Benaming: VZW Vrije Basisschool “Sint-Vincent”, gevestigd te

Deftinge, Kerkstraat 25


Samenstelling: Dhr. Bart Roelandt(voorzitter)

Mevr. Ria De Beer

Dhr. Marc De Brakeleer

Dhr. Fabian De Couvreur

Dhr. Gaby Desmyter

Dhr. Pieter Van Der Weeën


Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.


Directie


De directeur staat in voor de leiding van de school, voor het goede verloop van de dagelijkse activiteiten en het contact met de deelnemers aan het schoolgebeuren.


Directeur: Mevr. Ria Geerts

Brandweerstraat 5 A

9470 Denderleeuw

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Administratief personeel


Mevr. Carine Keppens

De administratieve medewerker staat de directeur bij in het administratief beheer van de school.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scholengemeenschap


Sinds 1 september 2003 is onze school toegetreden tot een scholengemeenschap.

De naam van deze scholengemeenschap is:

‘Scholengemeenschap voor katholiek basisonderwijs Geraardsbergen – Deftinge’

Volgende scholen behoren tot deze scholengemeenschap:


 • G.V.B.S.  Zikastraat, Moerbeke

 • G.V.K.S.  Dagmoedstraat, Schendelbeke

 • G.V.B.S.  Gasthuisstraat, Geraardsbergen (administratieve zetel)

 • G.V.B.S.  Karmelietenstraat, Geraardsbergen

 • G.V.B.S.  Boelarestraat, Geraardsbergen

 • G.V.B.S.  Bovenkassei, Zandbergen

 • G.V.Bu.Ba.O. Boelarestraat, Geraardsbergen  

 • G.V.B.S.  Kerkstraat, Deftinge


Coördinerend directeur: de Heer Geert Flamand


Onderwijzend en ondersteunend personeel


Zorgcoördinator


De uitbouw van een zorgbeleid in een school veronderstelt steeds het uitvoeren van zorgtaken op drie niveaus:


 • De coördinatie van zorginitiatieven op het niveau van de school.

 • Het ondersteunen van het handelen van de leerkrachten.

 • Het begeleiden van de leerlingen


Zorgbeleid is een opdracht van het hele team. Binnen het team is een zorgcoördinator die een aantal specifieke taken uitvoert die het zorgbeleid in de school richting geven, stimuleren, professionaliseren.


ICT-coördinator


De ICT-coördinator staat in voor technische ondersteuning en biedt hulp aan leerkrachten en leerlingen.

Kinderverzorgster


De kinderverzorgster biedt hulp bij de allerkleinsten.Bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding


Lichamelijke opvoeding en sport nemen een belangrijke plaats in bij de totale opvoeding van het kind. Aangepaste uitrusting en begeleiding garanderen optimale ontplooiingskansen voor het opgroeiende kind.Klastitularissen


Gemeldorp (wijkklas):      Mevr. Caroline Huwé (deeltijds)
Mevr. Nerissa Dierickx (donderdag vanaf 10.30)


1ste kleuterklas: Mevr. Ann Vanbreusegem (deeltijds)

Mevr. Annick Van Rysselberge (woensdag)

 

2de kleuterklas: Mevr. Els De Clercq

 

3de kleuterklas: Mevr. Maryssa Delcourt


Ondersteuning in de klas: Mevr. Annick Van Rysselberge
Mevr. Nerissa Dierickx


Kinderverzorgster: Mevr. Conny De Plancke


1ste  leerjaar A: Mevr. Christel Strijpens


1ste  leerjaar B: Mevr. Dorine De Clercq

 

2e leerjaar A: Mevr. Kathleen Roeland

Mevr. Aline Geerinck (4 lestijden)


2e leerjaar B: Mevr. Aline Geerinck

 

3e leerjaar A: Mevr. Martine Vande Maele

Mevr. Lieve De Zutter (vrijdag)


3e leerjaar B: Mevr. Lynn Frix

Mevr. Lieve De Zutter

4e  leerjaar A: Mevr. Ann De Pril

Mevr. Yana Droesbeke


4e  leerjaar B: Mevr. Yana Droesbeke

 

5e  leerjaar A: Mevr. Els Van den Eynde

Mevr. Carolien De Hauwere


5e  leerjaar B: Mevr. Carolien De Hauwere


6e leerjaar: Mevr. Marissa Taildeman met
Mevr. Daisy Devoogdt (12 lestijden co-teaching)


Zorgcoördinator: Mevr. Sabrina De Smet


Leermeester LO: De Heer Henk De Schepper

Mevr. Annick van Rijsselberge  (deeltijds kleuter)

ICT-coördinator: De Heer Henk De Schepper


Lokale preventieadviseur: Mevr. Els Van den Eynde


Klassenraad


Directie: Ria Geerts

Klastitularissen 6e leerjaar: Marissa Taildeman, Daisy Devoogdt

Klastitularissen 5e leerjaar: Els Van den Eynde, Carolien De Hauwere

Zorgcoördinator: Sabrina De SmetSchoolraad


Ouders

 

Voorzitter:

Els Montens

Stuivenberg 12

9570 Lierde

Tel.: 055/42 02 92 of 0479/75 26 03

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Thomas D’Haenens

Watermolenstraat 12

9570 Lierde

Tel.: 0472/21 52 93

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Marjoleine Van der Wulst

Elleboogstraat 32

9570 Deftinge

tel.: 054/24 51 15 of 0473/64 65 58

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leerkrachten


Aline Geerinck

Kloosterstraat 36

9660 Brakel

Tel.:0477/30 21 64

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Els De Clercq

Assestraat 59

9550 Steenhuize

Tel.:054/50 25 35 of 0477/41 27 09

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Yana Droesbeke

Daal 20

9450 Denderhoutem

tel.: 0472/83 71 52

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Lokale gemeenschap


Rosanne Van Der Stock

Wassegemstraat 7

9570 Deftinge

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Jeanine Van De Pontseele

Kruisstraat 13

9570 Deftinge

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Carmen Van Nieuwenhove

Kruisstraat

9570 Deftinge

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.CLB


Onze school werkt samen met het Vrij CLB Ninove-Geraardsbergen


Adres: Vierwindenstraat 1a

9500 Geraardsbergen

054/41 17 75


CLB medewerkers:

Het CLB Ninove bestaat uit 3 regioteams: regioteam Denderleeuw-Ninove, regioteam Geraardsbergen en regioteam Pajottenland.

Onze school wordt begeleid door regioteam Geraardsbergen.

Dit team is samengesteld uit:


Onthaal:

Marie-Anne Den Haerynck

Isabelle De Leeneer

Celien Molem


Traject:

Ann De Roeck

Isabelle Deruyver

Charlotte Declercq


Medische equipe:

Carine Tavernier

Rita Herpelinck

Ilse Jolly


Voor algemene vragen kan je contact opnemen met de onthaalmedewerker Marie-Anne

mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Voor medische vragen kan je terecht bij Rita

mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft volgende kernopdrachten:


“We bevorderen voor kinderen en jongeren via multidisciplinaire hulpverlening en expertise het welbevinde, de gezondheid en de afstemming met ouders, school en welzijn, teneinde hen maximaal te laten participeren aan het leerproces en hen voor te bereiden op maximale participatie aan de maatschappij - CLB en school zijn hierbij bevoorrechte partners van elkaar”


De begeleiding van leerlingen situeert zich op vier domeinen:


 • het leren en studeren

 • de onderwijsloopbaan

 • de preventieve gezondheidszorg

 • het psychisch en sociaal functioneren


Relatie tussen CLB en school.


De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt.  Dit beleidscontract is met de ouders besproken in de schoolraad.


Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen.

Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen.  Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is om zelfstandig te beslissen of hij /zij wil instemmen met het voorgestelde begeleidingsplan.


Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding.  Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


Relatie tussen CLB, de leerlingen en hun ouders.


Niet alleen de school,maar ook de leerlingen en de ouders kunnen het CLB om hulp vragen.  Het CLB werkt gratis en discreet.  Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

Ouders zijn verplicht hun medewerking e verlenen aan:


 • De begeleiding van leerlingen die spijbelen.  Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie.

 • Collectieve medische onderzoeken en / of preventieve gezondheidsmaatregelen ivm besmettelijke ziekten.  De ouders of de leerling vanaf 112 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een algemeen of gericht consult door een bepaalde arts van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte consult te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs.  In dat laatste geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders.  Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school.  Ouders krijgen informatie over de rechten en de plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum.


De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan.


Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend.


Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-schrijving.Het multidisciplinair dossier.


Het centrum legt voor elke leerling voor wie een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier aan.  Het multidisciplinair dossier van de leerling bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over de leerling op het centrum aanwezig zijn.  Als een leerling van school verandert en onder toezicht van een ander CLB komt te staan, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt.  Er is geen toestemming van de ouders of de leerling vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen.


Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel.  Daarom wordt het bij schoolverandering in één zending overgemaakt.  Elk CLB is eraan gehouden de ouders of de leerling te informeren over het doorgeven van het dossier.  Er wordt een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders of de leerling.  De ouders of de leerling kunnen afzien van die wachttijd.  Er kan binnen die 10 dagen verzet aangetekend worden tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier.  Er kan geen verzet aangetekend worden tegen de overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLB opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult.


Indien er verzet wordt aangetekend, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet.  Het bewaart  de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact.Beroepscommissie


(bij uitsluiting van een leerling)


Diocesaan bureau voor het katholiek onderwijs

Beroepscommissie basisonderwijs

Marialand 31

9000 Gent


Nuttige adressen:Commissie inzake Leerlingenrechten

Commissie inzake Leerlingenrechten

t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs)

H. Consciencegebouw 4A10

Koning Albert-II laan 15, lokaal 4M11

1210 Brussel

02/553 92 12


Commissie Zorgvuldig Bestuur

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

AGODI

t.a.v Marleen Broucke

Adviseur

Kamer 1C 24

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

02/553 65 56

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen


Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Guimardstraat 1

1040 Brussel

02/507 06 01

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.